Bruger log ind    
 + Register
  • Main navigation

Bestyrelsen i RSK

Posterne bliver besat på generalforsamlingen der holdes hvert år den 3. onsdag i august.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges i år med lige årstal, næstformand og sekretær i år med ulige årstal.

Bestyrelsessuppleanter, revisorer og deres suppleanter vælges hvert år.

Formand Nikolaj Bech Formand : Nikolaj Bech
Telefon: 2080 8958

Valgt første gang til bestyrelsen: 2000
Valgt til formand: 2008
På valg: 2022
Kim Poulsen Næstformand: Kim Poulsen
Telefon: 2169 4023

Valgt første gang: 2000
På valg: 2021
Kasserer Ken Bordig Kasserer: Ken Bordig
Telefon: 2093 9795

Valgt første gang: 1995
På valg: 2022
Sekretær Kell Skytt Sekretær: Kell Skytt
Telefon: 2879 6535

Valgt første gang: 2009
På valg: 2021
Bestyrelsesmedlem Christian Mathiesen Medlem: Christian Mathiesen
Telefon: 3155 3397

Valgt første gang: 2020
På valg: 2022
  Suppleanter:
Tina Grønbæk
Ronnie R. Andreassen
  Bilagskontrollanter:
Bent Toftemark
Martin Albeck
  Bilagskontrollantsuppleant:
Freddie Rasmussen


2021-08-31 21:51:50
 
RSKNyt

Læs det seneste klubblad her!

RSKNyt 2021-3

Læs ældre numre her.