Bruger log ind    
 + Register
  • Main navigation
Bestyrelsen : DSFs repræsentantskabsmøde 18/4-2010
Indsendt af Nikolaj Bech den 20/4/2010 0:42:42 (2277 læst)

Søndag d. 18/4-2010 holdt Dansk Sportsdykker Forbund repræsentantskabsmøde. Vi var 3 fra bestyrelsen der var taget til Middelfart for at deltage. På programmet var de sædvanlige punkter som beretning, regnskab, budget og diverse forslag. Med et ekstraordinært stort underskud var der lagt op til en god gang debat.

Der var budgetteret med et underskud på kr. 110.000, men det blev på kr. 375.000, altså en ikke ubetydelig overskridelse på kr. 265.000. Forskellen dækker over mange forskellige poster der både trækker den ene eller den anden vej, men centralt står udgifterne til VM i fridykning i Århus. Selve arrangementet var en stor succes. Det var velgennemført og det lykkedes at få de ellers stridende organisationer CMAS og AIDA til at være i hus og arrangement sammen. Men selvom der var samlet kr. 400.000 sammen i tilskud blev det endelige resultat en udgift på kr. 295.000. Da man påtog sig opgaven at afholde VM havde man forventet at alle udgifter kunne dækkes af tilskud og sponsorater. Ingen tvivl om at her havde bestyrelsen forregnet sig. På forrige rep. møde blev det netop oplyst at det ikke ville koste forbundet så meget som en krone.

Der var selvfølgelig udbredt utilfredshed med underskuddets størrelse blandt klubberne og debatten kom også hurtigt til at dreje sig om det internationale samarbejde. Bestyrelsen vil meget gerne dette og der arbejdes langsigtet på at øge vores indflydelse internationalt. Man har blandt andet et mål om at få valgt DSFs formand Michael A. S. Hansen ind i CMAS bestyrelse om nogen år. Det lå lidt mellem linjerne i nogen af debat indlæggene at bestyrelsen havde set VM i fridykning som en lejlighed til at markere sig og derfor ikke havde taget nok hensyn til at sikre en ordentlig økonomi i arrangementet. Specielt Flemming Holm fra Greve Dykkerne og tidligere formand for Teknisk Udvalg var meget kritisk over de dispositioner som bestyrelses har foretaget på dette område. Han påpegede at det tidligere har været sagt fra formanden og den økonomi ansvarlige Stig Lyngby, at det politiske arbejde som formanden udførte internationalt ikke kostede forbundet penge. Om lige netop formandens udgifter dækkes af forbundet kan sikkert diskuteres, men deltagelse i disse forum har kostet penge. Det er specielt deltagelse i EUF samarbejdet der blev kritiseret. Det er for omfattende at dække debatten fuldt ud i denne artikel og jeg må henvise interesserede til det officielle referatet når det på et tidspunkt dukker op på DSFs hjemmeside.

Umiddelbart var det kritikken der var mest markant i indlæggene fra talerstolen, men det var forholdsvis få der deltog i denne. Da beretning, regnskab og budget blev vedtaget stort set enstemmigt (vi stemte også for), tyder det på at klubberne over en bred kam støtter den nuværende bestyrelses arbejde. Flemming Holm erklærede også at han primært var ude efter en åben debat om hvad vi bruger vores penge til, en debat der ikke rigtig var interesse for, hverken fra bestyrelsen eller fra salen.

Det skal lige siges at DSFs økonomi trods det store underskud stadig er sund. Der bliver trukket lidt på egenkapitalen i disse år hvor vores tilskud fra DIF er blevet skåret med omkring en halv million om året og også næste år budgetteres med et underskud. Egenkapitalen ligger pt. ca. en halv million over det bundniveau på halvanden million, man arbejder ud fra.

Der var også indkommet 6 forslag til rep. mødet. 3 af dem blev vedtaget og var inkl. en vedtægtsændring omkring klubber der går i betalingsstandsning, en ændring omkring reglerne for forældelse af CMAS 3* instruktørbevis og et forslag om at der arbejdes for at der bliver skabt en fridykker instruktør uddannelse. Af de 3 forslag der blev afvist drejede de 2 sig om at ændre på de regler der er udstukket af CMAS omkring dykning og uddannelse, med det formål at gøre det nemmere for klubberne at uddanne, ved at fjerne noget af arbejdet for instruktørerne. Det sidste gik på at det skulle være muligt at melde sig ud af DSF men bevare aktiv status i klubben. Selv om det var blevet vedtaget er det tvivlsomt at det kunne føres ud i livet, da det pr. definition er klubben der er medlem af DSF og ikke de enkelte medlemmer. Specielt det sidste forslag var der uenighed om blandt klubberne og ca. en fjerdedel stemte for, halvdelen stemte i mod.

Man kan for de 3 nedstemte forslag sige at vi ikke selv bestemmer direkte over disse områder. Vi har valgt gennem vores medlemskaber af DIF og CMAS at følge deres regler på disse områder og kan derfor ikke egenhændigt afvige fra dem.

Under eventuelt modtog den afgående TU formand Flemming Holm et CMAS 4* certifikat for sin indsats i TU. Flemming fortsætter i øvrigt i CMAS tekniske komite.

Til sidst takkede formanden for et godt rep. møde.

Printervenlig side Send denne artikel til en bekendt Lav PDF-fil af artiklen
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.
RSKNyt

Læs det seneste klubblad her!

RSKNyt 2021-3

Læs ældre numre her.